50 Lượt xem· 24/03/24· Chính trị

Nhận diện: Bác bỏ các luận điệu xuyên tạc ổn định chính trị ở Việt Nam


TungAnh
2 Người đăng ký

Đất nước chúng ta vừa trải qua một tuần có những sự thay đổi to lớn trong bộ máy chính trị. Và việc xử lý cán bộ vi phạm, khuyết điểm vừa qua một lần nữa cho thấy quyết tâm làm trong sạch bộ máy lãnh đạo của Đảng. Nói đi đôi với làm, Đảng đang thực sự cho nhân dân thấy, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Thực tiễn cho thấy, nhờ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua, Việt Nam luôn “trong ấm, ngoài êm”, không ngừng ổn định, phát triển, tạo thế và lực của đất nước trên trường quốc tế. Thế nhưng, bất chấp thực tế đó, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị không ngừng rêu rao, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là đấu đá, thanh trừng nội bộ, xử lý hàng loạt cán bộ làm mất ổn định chính trị, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh, làm các doanh nghiệp FDI “rời bỏ” Việt Nam, cản trở sự phát triển kinh tế xã hội, làm chậm sự phát triển của đất nước. Đây là cách nghĩ sai lệch, cực đoan, chiêu trò của các thế lực thù địch nhằm tạo “hoài nghi” về tính đúng đắn của chủ trương, chính sách, cũng như phủ nhận quyết tâm, kết quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Xem thêm

Tiếp theo