17 Lượt xem· 02/08/23· Kinh tế

Xẻ đồi núi làm cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang


TUVT
1 Người đăng ký

⁣27 km cao tốc đoạn đi qua tỉnh Hà Giang đào đắp tới 9,5 triệu m3 đất để tạo nền đường vì tuyến đường hầu hết đi qua khu vực đồi núi.

Xem thêm

Tiếp theo