13 Lượt xem· 24/04/24· Chính trị

70 năm Hiệp định Geneve - Cẩm nang về trường phái Ngoại giao Việt Nam


TungAnh
2 Người đăng ký

Cùng với Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954, việc đàm phán và ký kết Hiệp định Geneve cách nay 70 năm, vào ngày 21/7/1954 không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại to lớn và sâu sắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá “Hội nghị Geneva đã kết thúc. Ngoại giao ta đã thắng lợi to”. Quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam. Việc đạt được Hiệp định Geneve năm 1954 là một thắng lợi to lớn của quân dân ta.

Xem thêm

Tiếp theo