2,112 Lượt xem· 22/11/23· Văn hóa - Xã hội

Làng nghề trong phát triển công nghiệp văn hóa


TungAnh
2 Người đăng ký

Trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thủ công mỹ nghệ là thành tố quan trọng của văn hóa và là nền tảng cho sự đổi mới, phát triển các ngành thiết kế sáng tạo và du lịch văn hóa. Song, để lĩnh vực này đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển công nghiệp văn hóa vẫn còn nhiều việc cần làm.

Xem thêm

Tiếp theo