2 Lượt xem· 11/06/24· Chính trị

Quốc hội thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước


TungAnh
2 Người đăng ký

Theo chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội dành cả ngày 29/5 để thảo luận ở hội trường về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Xem thêm

Tiếp theo