40 Lượt xem· 15/04/24· Chính trị

Chiến thắng Điện Biên Phủ- Dấu ấn sâu đậm trong tim bạn bè quốc tế


TungAnh
2 Người đăng ký

Hơn một nửa thế kỷ trôi qua với bao biến động của lịch sử, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn lưu dấu ấn trong trái tim nhiều bạn bè quốc tế. Chiến thắng Điện Biên Phủ được coi là sự mở đầu cho sự sụp đổ của chế độ thực dân cũ, cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đứng lên giành độc lập, tự do.

Xem thêm

Tiếp theo