17 Lượt xem· 19/04/24· Chính trị

Xe đạp thồ - Vũ khí đặc biệt' trong chiến dịch Điện Biên Phủ


TungAnh
2 Người đăng ký

Một trong những phương tiện được sử dụng chủ yếu và vô cùng sáng tạo trong công tác hậu cần phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ là lực lượng “xe đạp thồ”. Thời kỳ ấy, xe đạp là một tài sản có giá trị, không phải gia đình nào cũng có thể mua được. Sở hữu được nó phải là những gia đình có điều kiện, hơn thế muốn đi được còn phải đăng ký, được cấp biển số xe. Ấy vậy mà những người dân yêu nước vẫn sẵn sàng tự nguyện đóng góp cho cách mạng để phục vụ tiền tuyến. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, 20.991 chiếc xe đạp thồ được huy động tham gia chiến dịch và đã làm nên chiến tích mang tên Điện Biên Phủ.

Xem thêm

Tiếp theo