20 Lượt xem· 01/04/24· Chính trị

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Sự thật về kỷ luật Việt Minh


TungAnh
2 Người đăng ký

Người Pháp trước đó,sau này là người Mỹ cũng vậy,không hề hiểu rõ cuộc chiến tranh và đối thủ của họ. Họ tiến hành một cuộc chiến tranh hạn chế chống một nước nhỏ hơn. Ngược lại, Việt Nam tiến hành một cuộc chiến tranh vì sống còn.

Xem thêm

Tiếp theo