8 Lượt xem· 16/04/24· Chính trị

[Chiến thắng Điện Biên Phủ- Không gì là không thể


TungAnh
2 Người đăng ký

Thực dân Pháp thất thủ tại Điện Biên Phủ. Nhân dân Việt Nam có thêm một chiến thắng vĩ đại trong những trang sử giữ nước.

Xem thêm

Tiếp theo