9 Lượt xem· 29/05/24· Chính trị

Chỉ số bình đẳng giới của Việt Nam tăng ấn tượng


TungAnh
3 Người đăng ký

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, nhiều ý kiến đại biểu bày tỏ ấn tượng về các chỉ số bình đẳng giới của Việt Nam tăng ấn tượng. Nhiều ý kiến cho rằng phụ nữ khi đã độc lập về kinh tế thì khả năng tự chủ trong cuộc sống rất cao. Đây chính là cơ sở quan trọng để thực hiện các mục tiêu tiếp theo của bình đẳng giới. Tính đến năm 2025, Việt Nam hiện còn nhiều mục tiêu chưa đạt, trong khi đó việc thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu sẽ đóng góp vào kết quả thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người cũng như các Mục tiêu phát triển bền vững.

Xem thêm

Tiếp theo