182 Lượt xem· 20/02/24· Doanh nghiệp

Giới thiệu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)


TUVT
2 Người đăng ký

VNPT là doanh nghiệp có bề dày, truyền thống, gắn liền với lịch sử, ra đời trong cách mạng và lớn lên cùng đất nước, với truyền thống 78 năm của ngành Bưu điện Việt Nam...

Xem thêm

Tiếp theo