7 Lượt xem· 08/04/24· Văn hóa - Xã hội

Hầu đồng trong văn hóa tâm linh người Việt


Levan
1 Người đăng ký

Lễ hầu đồng thường được diễn ra ngay trước các cửa đền, cửa phủ, nơi thờ thánh, thờ mẫu, trước sự hiện diện của các ngài. Tham gia lễ diễn xướng dân gian có nhân vật chủ yếu là cô đồng hoặc cậu đồng, đó là những người được coi là " có căn" hòa nhập được cõi thiên tứ phủ của đạo mẫu, với các Mẫu hoặc với các ông Hoàng, bà Chúa... để trình diễn trước chúng sinh. Trong văn hóa hầu đồng, mỗi giá hầu được tính là 1 lần Thánh nhập vào thăm, nghĩa là một lần đến và đi của Thánh....

Xem thêm

Tiếp theo