23 Lượt xem· 22/04/24· Chính trị

Hào khí Điện Biên - Tầm vóc thời đại


TungAnh
2 Người đăng ký

VNews - Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa to lớn, là sự kết tinh của nhiều nhân tố, trong đó, quan trọng nhất là sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, của ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của quân đội Nhân dân, lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam.

Xem thêm

Tiếp theo