3 Lượt xem· 28/05/24· Chính trị

Quốc hội bầu Chủ tịch Nước - Truyền hình Quốc hội Việt Nam


hoangnv
Người đăng ký

Truyền hình Quốc hội Việt Nam | Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, sáng 22/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Nước. Sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Nước, tân Chủ tịch Nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Xem thêm

Tiếp theo