86 Lượt xem· 18/05/24· Chính trị

Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới


TungAnh
2 Người đăng ký

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144 (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới ( sau đây sẽ gọi tắt là Quy định số 144). Xin được tóm tắt những nội dung chính của Quy định này.

Xem thêm

Tiếp theo