7 Lượt xem· 01/06/24· Chính trị

Xây dựng chính sách để thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Đà Nẵng


TungAnh
3 Người đăng ký

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào thành phố Đà Nẵng.

Xem thêm

Tiếp theo