44 Lượt xem· 04/12/23· Văn hóa - Xã hội

Bản đồ Việt Nam từ hơn 100.000 cây tăm giang nhận kỷ lục thế giới


TungAnh
2 Người đăng ký

Bản đồ Việt Nam có kích thước 1.8m x 2.8m, sử dụng từ hơn 115.000 cây tăm giang, được 11.898 người cùng thực hiện trong 8 tháng vừa được xác lập kỷ lục thế giới.

Xem thêm

Tiếp theo