3 Lượt xem· 03/06/24· Chính trị

Để văn hóa trở thành nền tảng vững chắc của xã hội


TungAnh
3 Người đăng ký

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 3/6, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra đối với đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Xem thêm

Tiếp theo