2 Lượt xem· 28/05/24· Chính trị

Bổ sung biện pháp xử lý hành vi chậm, trốn đóng bảo hiểm


TungAnh
3 Người đăng ký

Truyền hình Quốc hội Việt Nam | Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cần bổ sung quy định về các biện pháp xử lý hành vi vi phạm về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, thêm vào đó người sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo tình hình đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động... Đây là nội dung được các đại biểu góp ý khi thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Xem thêm

Tiếp theo